Facebook
BP 532 Yeni Ürün Geliştirme Select Term:
Günümüzde şirketler ürün odaklı yapılardan, marka odaklı yapılara dönüşüyorlar. Bu değişim, bütün süreçlerde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesinde de kendini gösteriyor. Yeni Ürün Geliştirme dersi bu süreçlerdeki değişime odaklanıyor. Ürün, yenilikçilik, marka yapı taşları, ürün portföy yönetimi dersin odağını oluşturan kavramlar. Markaların yenilikçi bir şirkette nasıl yönetilmesi gerektiği derste farklı sektörler üzerinden inceleniyor.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -