Facebook
BP 531 Ekonomi ve Finans Pratiği Select Term:
Dersin amacı; a) piyasaların nasıl çalıştığını ele alarak, farklı piyasa yapıları hakkında bilgi vermek, b) ekonomik büyümenin ardındaki etkenleri incelemek, c) temel muhasebe ilke ve kavramlarını gözden geçirerek, mali tabloların analizinde yetkinlik kazanmak, d) bütçeleme tekniklerini tartışmaktır. Ders seminerler biçiminde yürütülecektir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -