Facebook
BP 522 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Select Term:
Günümüzün marka yöneticisi son iki on yılın marka yöneticilerinden çok daha karmaşık bir pazarlama ortamında markasını yönetmek ve başarıya ulaştırmak zorunda. Bir marka yöneticisi, etrafının geleneksel veya yepyeni bir çok iletişim kanalıyla örüldüğü bir ortamda, her biri kendi alanında uzmanlaşmış farklı iletişim ajanslarını tek bir marka fikri çevresinde çalıştırıp yöneterek, duygularıyla karar veren ve içerik üreten, alaycı tüketicisiyle etkileşim sağlamak zorunda. Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi, öğrencilerin, bu karmaşık tüketici, medya ve ajans ortamında tüm iletişim disiplinleri ve kanallarını bütünsel olarak kullanabilme yetisine sahip olmalarını amaçlar. Bu amaç için gerekli teorik bilgiyi paylaşır ve farklı uzmanlıkları olan ajansların yöneticilerinin getireceği vaka çalışmalarıyla öğrencilerin bütünsel marka iletişimi pratiğini kazanmasını sağlar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -