Facebook
BP 501 Marka Yönetimi Select Term:
Markalaşma, pazarlamada başarı elde etmek ve bunu sürdürmek için çok kritik bir araç haline gelmiştir. Bu ders, stratejik marka yönetimi sürecine odaklı olarak tasarlanmıştır ve marka değerini oluşturma, ölçme ve yönetme ile ilgili konseptleri/konuları/yaklaşımları ele alacaktır. Dersin amacı, markalaşmayı, stratejik marka yönetimini ve bunların pratikte uygulanmasını derinlemesine anlamaktır. Ders, markalaşma stratejilerini ve kararlarını oluştururken ve uygularken temel konular için gerekli olan bilgi ve beceriyi geliştirmektedir. Ders, öğrencilere etkili bir stratejik marka yönetimi ve planlama süreci için sistematik bir yapı sunmaktadır. Diğer amacımız ise analiz yapma ve mantık yürütme, grup etkileşimi, yazılı ve sözlü sunum, teori uygulaması ve karar verme becerilerini kazandırmaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -