Facebook
BIO 676 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi Select Term:
Metal homeostazı bitkiler de dahil olmak üzere yaşamın tüm alemlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu ders bitki sistemlerinde metallere genel bir bakış ve metal homeostazının moleküler ve hücresel mekanizmasına dair kavramlara bir giriş ile başlayacaktır. Dersin ilk kısmının bundan sonraki odak noktasını, bitkiler için esansiyel metalik besin maddelerinin fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri ile bu besin maddelerinin eksikliklerine karşı bitkilerin yanıtları ve tolerans mekanizmaları oluşturacaktır. Dersin ikinci kısmında Al ve ağır metallerin (Cd, Fe, Mn, Cu, Ni vb.) toksisiteleri ele alınacak, ilgili tolerans ve detoksifikasyon mekanizmaları tartışılacaktır. Bitki sistemlerinde yarı metaller (metaloidler), metal homeostazını etkileyen çevresel parametreler, metal hipekakümülasyonu ve fitoremediasyon konularının da işleneceği dersin son bölümünde ise, ürün bitkilerinin mikroelementler (Zn, Fe, Se vb.) ile biyofortifikasyonu ve bitkilerde metal homeostazı ile insan beslenmesi arasındaki bağlantılar ele alınacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -