Facebook
BIO 643 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adaptasyon Mekanizmaları Select Term:
Asidik, tuzlu, alkali ve su altındaki toprakların küresel dağılımı; olumsuz toprak koşulları altında bitki büyümesi ve verimi; asidik koşullara bitki reaksiyonu ve genotipsel farklılıklar; aluminyum toksisitesi ve aluminyum toleransı; alkalin topraklar; bitkilerin mineral besin eksikliğine (fosfor,demir, çinko vb.) karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyon mekanizmaları; tuz stresinin bitki büyümesine olumsuz etkileri; tuzlu topraklara adaptasyonda genotipsel farklılıklar; ağır metallerin bitkilerce alınımı ve taşınımı metal kontaminasyonu; fito-remidasyonu ve metal hiperakümülatörler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : BIO 643