Facebook
BIO 635 Nanotoksikoloji Select Term:
Nano teknoloji kullanılarak üretilen malzemeler ve araçların sayısı hızla artmaktadır. Bu alandaki son gelişmelerle birlikte, nano malzemeler ve nano parçacıklar yaşamın her alanında kullanılmaya başlamıştır. Nano parçacık ve malzemeler genel kullanıma sunulmadan önce canlılar ve hücreler üzerindeki etkileri hakkında yeterince bilgi edinilmesi, ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Nanotoksikoloji dersinde, nano parçacık ve malzemelerin insan sağlığına etkileri, organizmanın ve hücrelerin bu maddelere verdikleri stres, hastalık ve ölüm yanıtları, moleküler biyoloji perspektifinden incelenecek ve tartışılacaktır. Derste, endüstriel ve çevresel nanoparçacık ve materyaller, nanotoksikoloji araştırma yöntemleri, nano parçacıklara organizmal yanıtlar, nano parçacıkların hücrelere girişleri-alınmaları, hücre içindeki dağılımları ve bunlara verilen hücresel ve moleküler stres ve ölüm yanıtları işlenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -