Facebook
BIO 634 Moleküler Tıp Select Term:
Bu mezuniyet sonrası ders, hastalık moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kanser, Alzheimer, Parkinson, Huntington hastalıkları, önemli enfeksiyon hastalıkları ve genetik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve hastalığa neden olan moleküler değişiklikler incelenecektir. Ders, temel bilgiler yanında mezuniyet sonrası ders olarak en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere neden olan moleküler değişiklikler, metastaz, kanser tedavisi, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarının genetik ve moleküler mekanizmaları, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri virüs, bakteri ve parazitler, AIDS, hepatit ve yaygın bakteri enfeksiyonlarının moleküler mekanizmaları, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, yaygın kalıtsal hastalıklar ve moleküler mekanizmaları işlenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -