Facebook
BIO 606 İleri İmmunoloji Select Term:
Bağışılık sisteminin yabancı molekülleri tanıyabilmesi için gerekli olan genetik rekombinasyonların analizi. VDJ rekombinasyonu, imunoglobulin tip değişmesi ve somatik hipermutasyon moleküler olaylarını moleküler düzeyde incelenecek, detaylı bir şekilde tartışılacak. Ögrenciler hücresel ve gelişimsel moleküler reaksiyonların mekanizmalarına anlayacaklar. Memeli bağışıklık sistemi, bitkilerin bağışılık sistemi ve yüksek okaryotelarda koku alma sistemlerinin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -