Facebook
BIO 58003 BIO’da Özel Konular: Sağlıkta ve Hastalıkta Otofaji Select Term:
Otofaji mayadan insana kadar olan tüm organizmalarda evrimsel olarak korunmuş hücresel bir yıkım düzeneğidir. Uzun ömürlü proteinler, protein çökeltileri ve hatta organellerin (örn. mitokondriler) aralarında olduğu hücresel bileşenlerin rastgele veya seçici bir şekilde paketlenmesini ve ardından lizozomlarda yıkılmasını sağlar. Otofaji bu şekilde, hücre içindeki temel yıkım düzeneklerinden birisi olarak görev yapar. Stres koşulları altında otofaji daha fazla uyarılır ve hücre hasarını önleyerek hücre sağ kalımına katkıda bulunur. Buna karşın bazı durumlarda otofajinin oransız bir şekilde uyarımı hücre ölümüne neden olabilir. Aralarında nörodejeneratif hastalıklar (örn. Alzheimer Hastalığı), kanser ve enfeksiyonun da bulunduğu hastalıkların otofaji anormallikleri ile ilerlediği tespit edilmiştir. Ders kapsamında, otofajinin moleküler düzenekleri ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Otofaji-hastalık bağlantıları da incelenecektir. Ek olarak ders, öğrencilerin moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya, immünoloji ve tıbbi araştırmalar ile ilgili temel kavramları tekrar gözden geçirmeleri ve tartışmaları için bir fırsat oluşturacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -