Facebook
BIO 58000 BIO’da Özel Konular: İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği Select Term:
İklim değişikliğinin dünya üzerindeki tarım alanlarının büyük bölümünde bitkisel üretimi olumsuz şekilde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Mevcut tarımsal üretim sistemlerinin çoğu iklim değişimine karşı savunmasız oluşu nedeni ile sorgulanmaktadır. Çiftçiler ise yeni amenajman uygulamalarına geçiş yapmaya ve alışa geldikleri üretim desenlerini değiştirmeye zorlanmaktadır. “İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği” dersi iklim değişikliğine neden olan etmenleri iki bölümde inceleyecektir. İlk bölümde (i) artan atmosferik karbon dioksit (eCO2) ve (ii) küresel sıcaklık gibi geniş ve direk etkili değişkenler tartışılacaktır. İkinci bölümde ise lokal iklim değişkenlerinin (örn. değişen yağış rejimleri, sıcak hava dalgaları, tarımsal kuraklıkların sıklığı) bitki sağlığı ve gıda güvenliğine etkisi işlenecektir. İlk bölümde eCO2 ve yüksek sıcaklığın aksi etkileşimleri güncel literatür bilgileri ışığında incelenecektir. Bilindiği üzere, tek başına eCO2 tarımsal üretimde önemli artışa neden olabilmektedir. Söz konusu verim artışı C3 tipi tahıl üretimi, karbon bollaşması ve buna bağlı olarak su-kullanım etkinliğinin artış ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, öğrenciler, küresel iklim değişiminin bitkisel üretime olumlu etki yapacağını söyleyen tüm iyimser tahminlerin, artan küresel sıcaklıklardan ötürü kabul görmeyeceğini kavrayacaktır. Öğrencilere, ilk bölümün sonunda, bazı önemli iklim değişkenlerinin tahıllarda besin değerini nasıl azalttığı hakkında (artan karbonhidrat birikimi ve buna bağlı olarak tane dokusunda protein ve mikro besin elementlerinin seyrelmesi) bir kaynak tarama ödevi verilecektir. İkinci bölüm, lokal iklim değişimlerinin bir sonucu olarak, sıcaklık, kuraklık, suyla doygunluk, tuzluluk ve benzeri abiyotik stres etmenlerinin sıklığı ve şiddetindeki değişimlere odaklanacaktır. Konular, küresel ve lokal iklim değişimlerinin bitki hastalık ve zararlılarına yaptığı etkileri de kapsayacaktır. İklim değişimi sonucunda artan biyotik stres faktörlerinin etkileri, çiftlik biyogüvenliği ve gıda güvenliği özelinde tartışılacaktır. Dersin son bölümünde, lokal ve küresel iklim değişikliği etmenleri ile mücadelede kullanılabilecek hafifletme ve uyum stratejileri anlatılacaktır. Mevcut ıslah ve tarımsal yönetim stratejilerinin güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -