Facebook
BIO 550 İşlevsel Genomik ve Proteomik
Genlerin nerede ve ne zaman aktif olduklarının incelenmesi, kodladıkları proteinlerin özelliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi, proteinlerin biribirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin normal işlev hastalıklardaki rolü.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -