Facebook
BIO 550 İşlevsel Genomik ve Proteomik Select Term:
Genlerin nerede ve ne zaman aktif olduklarının incelenmesi, kodladıkları proteinlerin özelliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi, proteinlerin biribirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin normal işlev hastalıklardaki rolü.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -