Facebook
BIO 511 İleri Biyoinformatik Select Term:
Dinamik programlama, skor matriksleri (PAM, BLOSSUM) kullanılarak bölgesel ve global dizi eşleştirilmesi, çoğul dizi eşleştirme algoritmaları, veritabanı tarama algoritmaları (Blast, Fasta), uzaklık matriksleri, soyağacı yapılandırması ve motif belirleme çalışmaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -