Facebook
BIO 504 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği Select Term:
Bu ders moleküler biyolojide kullanılan en yeni tekniklerin öğrenilmesini amaçlamaktadır; hücre kültürü, gen klonlaması ve rekombinant proteinlerin elde edilmesi. Uygulamalı çalışmalar işlevsel genomikte kullanılan yaklaşımları içermektedir. Proteinlerin işlevleri, farklı genlerin aynı zamanda ekspresyonu ve birleştirilmiş genel hücresel işlevler çerçevesinde incelenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : BIO 504