Facebook
BIO 504 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği
Bu ders moleküler biyolojide kullanılan en yeni tekniklerin öğrenilmesini amaçlamaktadır; hücre kültürü, gen klonlaması ve rekombinant proteinlerin elde edilmesi. Uygulamalı çalışmalar işlevsel genomikte kullanılan yaklaşımları içermektedir. Proteinlerin işlevleri, farklı genlerin aynı zamanda ekspresyonu ve birleştirilmiş genel hücresel işlevler çerçevesinde incelenecektir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : BIO 504L