Facebook
BIO 501 İleri Moleküler Biyoloji Select Term:
Biyokimya, moleküler ve hücre biyolojisi çalışmalarına tümleştirici yaklaşım. Dersin içerdiği konular; biyokimya ve nükleik asit moleküler biyolojisi, DNA, RNA ve protein biyosentezi, mutasyon, genetik kod ve gen ekspresyon mekanizmaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -