Facebook
BAN 892 Uygulamalı İleri Analitik Select Term:
Bu ders öğrencilerin iş analitiğinde çok yönlü bir yaklaşım ile uygulamalı olarak bitirme projesi oluşturabilmesini hedefler. Ders, "CRISP-DM" süreç modelini kullanarak "uçtan uca" iş analitiği yaklaşımını tanıtmayı hedefler. Ayrıca modül boyunca öğrenciler betimsel (descriptive), tahminci (predictive) ve önerici (prescriptive) analitiğin detay konularını da öğrenirler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -