Facebook
BAN 853 Veritabanı Yönetimi Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere temel kavram ve tekniklerin yanında veritabanı tasarım ve yönetimi konusunda pratik bilgiler vermektir. Ders kapsamındakiler arasında ilişkisel veritabanı teorisi, dosya yapısı, indeksleme ve hesaba dayalı adresleme, sorgu işleme, çöküş onarımı, koşut zamanlılığı, kontrol/hareket işlem güvenliği ve bütünlük sayılabilir. Tablo, index ve sinonim yaratılması detaylı olarak incelenmektedir. SQL sözdizim ve kullanımı örneklerle incelenmekte ve pratik uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -