Facebook
BAN 835 Analitik için Bilişimsel Metodlar ve Enformasyon Teknolojisi Select Term:
Bu ders, iş analizi için en yaygın veri kaynağı ve türünün oluşturulması, depolanması ve kullanılması için hem işlevsel hem de teknik ortamı incelemektedir. Öğrenciler, analiz için SQL, görselleştirmede toplama, MapReduce, Apache Spark ve Graph veritabanlarını kullanarak bilgiye nasıl erişileceğini ve bunlardan nasıl yararlanabileceklerini öğreneceklerdir. Bu ders aynı zamanda büyük verilerle başa çıkmak için kullanılan Python ve R gibi bir dizi araç ve tekniği tanıtır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -