Facebook
BAN 827 Betimsel Analitik Select Term:
Dersin amacı temel istatistik kavramlarını tanıtmak ve bu metodların çeşitli yönetim problemlerine nasıl uygulanabileceği konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla, pratik uygulamalar ve vakaların üzerinde durulacaktır. Ders sırasında birden fazla istatistiksel analiz programı kullanılacaktır. Dersin içeriğinde betimsel istatistik, olasılık dağılımları, hipotez testi, regresyon, deney tasarımı ve varyans analizi gibi konular bulunmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -