Facebook
BAN 807 Finans Analitiği Select Term:
Finans endüstrisinde karar vermede yararlı olan yöntem ve araçlara giriş; makroekonomik olay çalışmaları, dönem yapılarının analizi, Morningstar özsermaye verileri, stil analizi, kredi kartı alacakları, ticari analizler, uygulama algoritmaları vb. verileri analiz etmede gerekli becerilere sahip katılımcıları donatmak için karmaşık makine öğrenme araçları ve algoritmalarına sahip istatistiksel araçları kullanmak bu dersin kapsamındadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -