Facebook
BAN 806 Zaman Serileri Analizi Select Term:
Bu ders tahmin tekniklerine ve modellerine genel bir bakış sunmaktadır. Zaman serileri için modelleme yöntemleri: zamana bağlı mevsimsel bileşenler, Otoregressif (AR), hareketli ortalama (MA) ve karışık ARMA modelleri, rastgele Yürüyüş modeli, Box- Jenkins metodolojisi, ARIMA ve VAR modelleri ile tahminleme, ve zaman kaydırmalı açıklayıcı değişkenli dinamik modeller incelenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -