Facebook
BAN 533 Stokastik Süreçler Select Term:
Poisson ve yenilenme süreçleri; ayrık ve sürekli Markov süreçleri; kuyruk, güvenilirlik, envanter, üretim ve telekomünikasyon uygulamaları; kuyruk serimleri uygulamaları ve serim performans analizi.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -