Facebook
BAN 527 Betimsel Analitik Select Term:
Dersin amacı temel istatistik kavramlarını tanıtmak, ve bu metodların yönetim problemlerine nasıl uygulanabileceği konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla, pratik uygulamalar ve örneklerin üzerinde durulacaktır. Ders sırasında birden fazla istatistiksel analiz programı kullanılacaktır. Dersin içeriğinde betimsel istatistik, olasılık dağılımları, hipotez testi, regresyon, deneysel tasarım ve varyans analizi gibi konular bulunmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -