Facebook
BAN 526 İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri Select Term:
Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar tabanlı enformasyon sistemlerinin organizasyonlarda karar verme amaçlı (iş zekası) kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler : a) İşletmelerde karar verme, iş zekası, karar destek sistemleri ve bunların enformasyon sistemleri ile ilişkisi b) Karar destek sistemleri gelişitrme metodolijisi ve teknolojileri (Yapay sinir ağları, bilgi yönetimi, veri ambarlama sistemleri ve veri madenciliği gibi) c) Karar destek sistemleri yazılım paketleri ile ilgili genel bilgi ve uygulamaları konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -