Facebook
ARA 560 İleri Seviye Arapça II Select Term:
Bu seviyede, metinler görüş, hipotez ve entelektüel tartışmalar içermektedir. Önceki İleri Düzey Arapça I ‘de olduğu gibi büyük özenle Fas'tan Körfez'e kadar olan Arap coğrayyasına ait edebiyatçı, gazeteci ve üniversite profesörlerinden oluşan saygıdeğer Arap entelektüellerine ait (tarih konulu olanlara ağırlık vererek) beşerî bilimlerle ilgili yazılar seçilmiştir. Sağlanan metinlerin uzunluğu dönem boyunca düzenli olarak artırılmakta ve kursun sonunda öğrenciler tam boy editöryal makaleleri okuyabilecek durumdadırlar. Buna ek olarak, müfredata üstün dilsel ve kültürel içeriğe sahip klâsik metinler ve şiirler de dâhil edilmiştir. Tüm bu metinler, öğrencilerin kendi akademik kariyerleri için Arapça dilini kullanmalarını sağlayan klâsik nesir, "miras" metinleri ve bilimsel araştırmaları okumada yetkinlik geliştirmelerine yardımcı olur.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Undergraduate level ARA 550 Minimum Grade of D
Yan Koşul : ARA 560