Facebook
ARA 520 Temel Düzeyde Arapça II Select Term:
ARA 510'in devamı. ARA 510 ya da benzeri bir ders almış öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Doctorate ARA 510 Minimum Grade of D OR Masters Level ARA 510 Minimum Grade of D OR Doctorate ARA 501 Minimum Grade of D OR Masters Level ARA 501 Minimum Grade of D
Yan Koşul : ARA 520