Facebook
ARA 510 Temel Düzeyde Arapça I Select Term:
Yazı ve temel gramer olarak Çağdaş Standart Arapça' ya başlangıç. Ağırlıklı olarak, okuma becerilerinin geliştirilmesi; aynı zamanda, sözlü ve yazılı kavrayışın ilk esasları.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : ARA 510