Facebook
ARA 510 Temel Düzeyde Arapça I
Yazı ve temel gramer olarak Çağdaş Standart Arapça' ya başlangıç. Ağırlıklı olarak, okuma becerilerinin geliştirilmesi; aynı zamanda, sözlü ve yazılı kavrayışın ilk esasları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : ARA 510D