Facebook
AR 616 Gelecek ve Öngörü Select Term:
Bu modül geleceklere ve öngörülere çeşitli kavramsal ve metodolojik yaklaşımları kapsar. Genel olarak konuşursak, gelecekle ilgili kendimize sorabileceğimiz üç tür soru vardır: Ne olacağını düşünüyoruz? Ne olmasını istiyoruz (istemiyoruz)? Ne olabilirdi - beğenip beğenmesek de, ihtimalinden bağımsız olarak - ve eğer olduysa, çabalarımızın başarısı veya başarısızlığı için potansiyel olarak önemli olabilir mi? Bu üç soru türü, gelecekleri ve öngörüleri yansıtıcı, normatif ve keşifsel yaklaşımlar üzerine gevşek biçimde eşler. Kestirim kategorisinde ufuk taraması, trend analizi ve kantitatif modellemeyi kapsar. Normatif kategoride , görme, ilişkili değerlerin haritalandırılması, öncelikler ve hedeflerin yanı sıra geri döneme yönelik bir dizi yaklaşımı da kapsarız. Keşif kategorisinde, keşif senaryosu geliştirme, hem tümevarımlı hem de tümdengelimli yaklaşımlar, iki eksen yaklaşımı, çapraz etki analizi, morfolojik analiz ve alan anomalisi gevşemesi için bir dizi teknik ele alınmaktadır. Her 3 soruyu da içine almak için çeşitli şekillerde kullanılabilecek 3 Ufuk Yaklaşımı yaklaşımı da incelenmiştir. Ayrıca, Delphi Tekniği, nedensel döngü şemaları , etki şemaları, bulanık bilişsel haritalar ve sistem dinamiği modellerinin katılımcı gelişimi de dahil olmak üzere bu üç alanda faydalı olan çeşitli katılımcı teknikleri de kapsar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -