Facebook
AR 615 Eğitimsel Eylem Araştırma Select Term:
Bu ders, profesyonellerin çalışmalarını etkileyen eğitimdeki yansıtıcı uygulama geleneğini ele alır ve sınıfta yeni teknolojiler ve ırk ilişkileri gibi yenilikçi faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlar. Bu alan uluslararası alanda büyüyen bir araştırma metodudur. Bu ders, eylem araştırmasının gücünü, dönüşüm kurumları içindeki eğitim ortamlarında çok pratik bir metodoloji olarak gösterecektir. Eğitim kurumlarını dönüştürmek için bir uygulama topluluğu oluşturmak üzere eylem araştırması projelerinin yapısal, stratejik, bireysel ve kişisel boyutları aydınlatılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -