Facebook
AR 614 Araştırma Yöntemleri
Ders, öğrencilerin nitel ve nicel yöntemleri ele alarak, Eylem Araştırması perspektifinden bireysel araştırmalar yapmalarını ve diğer geleneklerden gelen yaklaşımları anlamalarını sağlamaktadır. Eylem Araştırması, eldeki hedeflerle ilgili öğrenmeyi elde etmek için tüm diğer metodolojileri kullanan hedef odaklı bir meta-yöntem olarak anlaşılabilir. Bu nedenle, Eylem Araştırması’nda uzmanlık, farklı metodolojilerin hem güçlü yanlarını hem de kısıtlamalarını bilmeyi gerektirir. Bu derste, epistemolojinin temel kavramları tanıtılmakta ve vaka çalışmaları, görüşmeler, gözlem, etnografi, yarı ve doğal deneyler ve anket araştırması dahil olmak üzere yönetim ve organizasyon çalışmalarında kullanılan başlıca metodolojilere genel bir bakış sunulmaktadır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 12
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -