Facebook
AR 613 İş Yeri İnovasyonu Select Term:
Bu ders, inovasyon bağlamı içinde işyerini, çalışanlar tarafından yönetilen , iş ortamı, iş organizasyonu, ortaklık ve öğrenmenin değişik yönleriyle bağlantılı olarak ele alır. Çalışma, İşyeri İnovasyonunun örgütsel performans ve iş kalitesi üzerindeki etkilerinin kanıtlarını da içeren güçlü araştırma temelleri üzerine kuruludur. Dersler ulusal programlar ve Avrupa programlarından öğrenilir. Eylem Araştırması için, işbirliği , ağ kurma ve farklılıklardan öğrenme ile desteklenen kolaylaştıran ve yetkili kılan merkezi bir rolü vardır. Öğrenciler şirket projeleriyle, 30 ülkede faaliyet gösteren, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen programları içeren Avrupa İşyeri İnovasyon Ağı (EUWIN) ile bağlantıda olacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -