Facebook
AR 612 İş Etiği ve Eylem Araştırması Select Term:
Dersin amacı, iş dünyasına sürdürülebilir kalkınmaya geçişin nasıl eylem odaklı, disiplinlerarası ve uygulamalı yaklaşımlarla yönlendirilip hızlandırılabileceğini anlamaktır. Elbette, sürdürülebilir kalkınma gündemi, piyasalar ve iş organizasyonları arasındaki kesişmeleri çok paydaşlı ve çok aktörlü bir perspektiften keşfederek, iş üzerine eleştirel bir bakış açısı sunar. Kapsanan konular arasında, firmanın amacının ve yönetişim üzerindeki etkilerinin yeniden kavramsallaştırılması, finansal piyasaların ve dönüştürücü ağların değişim aracı olarak konumlanması yer almaktadır. Ders, probleme dayalı öğrenmeyi (öğrencilerin karmaşık gerçek yaşam konularında farklı bakış açılarını tartışmalarını ve eleştirel analiz, hipotez ve değişim fikirlerini formüle etmek için farklı literatürlere dalmalarını sağlar) deneysel yaparak öğrenme (birlikte yaratan çözümler, test ve arıtma ve değerlendirme) yöntemlerini kullanır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -