Facebook
AR 609 Örgütsel Öğrenme ve Eylem Araştırması Select Term:
Bu ders, öğrenme organizasyonları oluşturmak için süreçleri ve yapıları analiz ettiği gibi bireysel ve örgütsel öğrenmenin bilgi yaratmaya nasıl yol açtığını da incelemektedir. Eylem teorisi, eylem bilimi ve eylem öğrenme perspektifleri öğrencilere, yavaşlatıcı faktörleri kaldırma ve kolaylaştırıcıları benimseme için anlamaları, takdir etmeleri ve yapıcı olmalarını sağlayacaktır. Ders, bireysel öğrenmenin insanların nasıl öğrendiği ve öğrendiklerine göre bu kararları nasıl aldığı veya karar alırken/hareket ederken nasıl öğrendikleri gibi sinirsel yönlerini inceleyerek başlayacaktır, Öğrenmede bilgiyi kullanmanın ve keşfin rolü de bu bölümde ele alınacaktır. Termodinamik ve evrim yasaları, insanın karar vermeyle ilgili ön yargıları, nörobilimden kanıtlar, yön eylem araştırması ve karar verme bilimleri tarafından geliştirilen teknikler ve metodolojiler, bilgiyi kullanma ve keşfin neden kullanıldığını anlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlayacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -