Facebook
AR 608 İçsel/İçerden (Insider) Eylem Araştırması Select Term:
Bir kişinin kendi organizasyonunda Eylem Araştırması yapma olgusu, organizasyonları anlama ve değiştirmenin önemli bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Bir örgütün bütün üyeleri, örgütün içinde bir şeyi değiştirmek veya kendi örgütsel / topluluk sistemlerinin çalışmasını araştırmaya çalıştığında, eyleme geçirilebilen bir bilgi kümesi üretilebilmektedir. Bu değişim veya anlama çalışmaları İçsel Eylem Araştırması olarak tanımlanabilir. Bir örgütün bütün üyeleri tarafından yapılabilecek bir araştırma ile sadece araştırma yapmak amacıyla geçici olarak bir sisteme giren kişilerin yapabileceği araştırma birbiri ile çelişmektedir. Bu çelişki aynı zamanda araştırma tamamlandığında, araştırdığı örgüt/sistemin içinde dışarıdan gelen araştırmacının kalmak istemesi gibi de tanımlanabilir. İçsel Eylem Araştırması, tam olarak içeriden olduğu için sistemler üzerinde benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır. İçsel Eylem Araştırması, organizasyon üyelerinin çalışma hayatlarında karşılaştıkları stratejik ve operasyonel ortamı içermektedir. Sistem iyileştirme, örgütsel öğrenme, değişimin yönetimi ve benzeri gibi örgütsel kaygıları, İçsel Eylem Araştırması için uygun konulardır. Çünkü İçsel Eylem Araştırması (a) gerçek zamanlı olarak yönetilmesi gereken gerçek olayları içerir, (b) hem etkili eylem hem de öğrenme için fırsatlar sağlar, ve (c) örgütlerde gerçekte neler olup bittiğine dair teorinin gelişimine katkıda bulunabilirler. Bu derste, İçsel Eylem Araştırma yapanların karşılaştığı zorluklar araştırılıyor ve bu kapsamda öğrenci kendi organizasyon sisteminde araştırmacı-uygulayıcı-araştırmacı olmayı öğrenmesi hedefleniyor.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -