Facebook
AR 606 Sistem Düşüncesi
Bu ders, karmaşık organizasyonel, sosyal ve çevresel sorunları ele almak için Eylem Araştırması bakış açısı kullanılan bir dizi disiplinlerarası sistem metodolojisini doktora öğrencilerine öğretmektedir. Sistem düşüncesi metodolojileri, sorunun yalnızca bir kısmına odaklanmak yerine “daha büyük resmi” görme ve araştırmaların en üst düzeyde (cutting edge) yürütülebilmesi için sorunun daha iyi araştırılmasına sağlayacak kavramsal çerçeve, teori ve karıştırma (mixing) yöntemlerini kullanmakta özellikle fayda sağlamaktadır. Modülün amacı, öğrencilere aşağıdaki konularda katkı sağlamaktır: (1) Temsili sistem metodolojilerine, bunların farklı paradigmatik varsayımlarına ve önem verdikleri sistem düşünme becerilerine dair bakış açısına sahip olma; (2) Eylem Araştırması projelerinin temel amaçları, güçlü yönleri, kapsam ve kısıtlarının anlaşılması; (3) Öğrencilerin kendi projelerinde bir müdahaleyi planlama ve gerçekleştirme deneyimi
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 12
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -