Facebook
AR 605 Sosyal Ekoloji ve Sosyo-Teknik Sistem Tasarımı Select Term:
Bu ders, Tavistock Enstitüsü tarafından geliştirilen ve köklü bir Eylem Araştırması geleneğine Açık Sistem Teorisi / Düşüncesi’ne (OST) odaklanmaktadır. Açık Sistem Teorisi, son 60 yılda geliştirilen yönetim ve organizasyon çalışmalarında kullanılan ve özünde Eylem Araştırması olan farklı bir ekoldür. Ders, OST’nin kökenleri ve tarihçesini, son gelişmeleri, kendine özgü kavramsal ve müdahale ilkelerini (intervention principles) ve Eylem Araştırması yöntemini kullanarak pratik uygulamaları tartışacaktır. OST’nin 3 temel analiz ve müdahale düzeyi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla sosyo- psikolojik, sosyo-teknik ve sosyo-ekolojik olup ders kapsamında detaylı olarak incelenecektir. Bunun yanı sıra, OST'nin yönetim ve organizasyon çalışmalarındaki diğer ekoller ve Eylem Araştırması’na yönelik diğer yaklaşımlar arasındaki yeri ve konumu da ele alınacaktır. Ders kapsamında incelenecek diğer konular arasında strateji, tasarım odaklı düşünme; fabrika, ofis, dijital / sanal, kurumsal organizasyonlar; etki alanı tabanlı, ekolojik ve diğer büyük ölçekli müdahaleler: topluluk temelli, bölgesel temelli çıkar grupları da yer almaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -