Facebook
AR 604 Bağlam ve Dönüşüm Select Term:
Bu dersle, öğrencilerin dönüşüm olgusunu örgütsel, sosyal, ekonomik ve politik bağlamda inceleyerek dönüşümü açıklamakta kullanılan farklı perspektifler hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Ders içinde sosyal teori, organizasyon teorisi, politik teori, politik ekonomi ve ahlaki felsefeden yola çıkarak disiplinlerarası bir çerçeve inşa edilmektedir. Dersin temel hedefi yapı ve kurum paradigmalarını öğrenilmesidir. Ders kapsamında işlevselci, etkileşimci, çatışma ve eleştirel teoriye odaklanılmaktadır. Öğrenciler, gerek değişim ajanı olarak şirket yöneticilerinin ve diğer örgütsel liderlerin, gerekse kendi mesleki bağlamlarında günlük yaşamlarında karşılaştıkları çağdaş küresel ve yerel sorunları inceleyeceklerdir. Örneğin dönüşüm sürecinde hem kısıtlayıcı hem de kolaylaştırıcı olabilen “güç” kavramının etkisini, kendi proje çalışmalarında nasıl kullanabileceklerini öğreneceklerdir. Uluslararası ticaret ve uluslararası finanstaki sorunların yönetimi; küresel yönetişimle ilgili devletlerarası çatışmalar; işsizlik, sosyal ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve robotik ve yapay zekaya yönelik hızlı ve hiç bitmeyen teknolojik değişim sorunlarına ilişkin devlet politikaları ile ilgili sosyal, ekonomik ve politik kaygılar ve şirket yöneticilerinden gelen kurumsal sosyal sorumluluk ve etik davranış için artan sosyal talep gibi pek çok konunun benzer şekilde mikro ve makro bağlamlarda ele alınması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ders kapsamında, yerel organizasyonlarla takım çalışması yaparak veya kurumlarında devam eden bir projeye katılarak canlı bir dönüşüm süreci üzerinde çalışmaları gerekmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -