Facebook
AR 603 Eylem Araştırması Uygulamaları Select Term:
Çağdaş bir iddia sahibi yaklaşımı ile katılımlı değişimin oluşturulması. Bu derste pragmatik dünya görüşüne dair temel bilgilerin verilmesinin ardından, konuya dair deneyimsel bir yaklaşımın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Makaleler, kitaplar, vakalar, video ve deneyimli eylem araştırmacılarıyla yapılan canlı röportajlar sayesinde öğrenciler çağdaş eylem araştırması yaklaşımları hakkında bilgi edinecekler ve bunlardan birini seçerek kendi uygulamalarında kullanacaklardır. Öğrencilerin bu derste başarılı olabilmeleri için liderlik gelişim sürecinde kendi deneyimlerini, hayata geçirecekleri projelerde uygulayabilmeleri gerekecektir. Bu ders sayesinde öğrencilerin değişim ajanı olarak kendini daha iyi anlamayı, eylem araştırması uygulamalarının çeşitliliği konusunda daha fazla farkındalık sahibi olmayı, iddia sahibi katılımına yönelik “katılımlı öğrenme” odaklı bir yaklaşımı daha fazla benimsemeleri beklenmektedir. Öğrenciler bu ders kapsamında "eşzamanlı " (just in time) akran koçluğu ile desteklenebilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -