Facebook
ANTH 568 Etnografi: Antrolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak Select Term:
Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -