Facebook
ACC 902 Yönetim Muhasebesi Select Term:
Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -