Facebook
ACC 551 Finansal ve Yönetim Muhasebesi
Muhasebe esas olarak firma dışındaki grupların kaynak kullanımı ile ilgili kararları verirken kullandıkları bir sistemdir. Muhasebenin bu dışa dönük raporlama rolünü anlamak amacı ile şu konular işlenecektir: finansal tabloların hazırlanmasında ve kullanımında önemli olan genel kabul görmüş muhasebe varsayım, kavram, prensip ve metodları; iş dünyasında ve diğer yönetim derslerinde kullanılacak profesyonel terminoloji; finansal varlıklar, envanter, duran varlık, borç ve öz varlık hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve dogru değerlendirilmesi; oran analizi. Muhasebenin ikinci bir rolü olan yöneticilerin kararlarında yardımcı olacak bilgilerin üretimi de dersin son kısmında yer alacak ve yöneticilerin veri ihtiyaçları, değişik maliyet kavramlarının tanımı ve sınıflandırılması, ve maliyet-miktar-karlılık ilşkileri tanıtılacaktır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -