Facebook
ACC 521 Yönetim Muhasebesi Select Term:
Yönetim muhasebesi örgütün iç kullanıcılarına karar verme ve kontrol amaçlı bilgi sağlar. Günümüzde yönetim muhasebecileri danışman olarak hizmet verip birimler arası takımlar ve yöneticiler ile birlikte çalışmaktadır. Bu derste öğrenciler sadece gereken bilginin üretilmesini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda yöneticilerin bu bilgileri nasıl karşılayıp kullanabileceklerini de anlayacaklardır. Öğrenciler ürün maliyetlendirme, bütçeleme, maliyet-miktar-karlılık ilişkileri analizi ve sapmaların analizi gibi temel geleneksel yönetim muhasebe tekniklerini öğrenecektir. Bunlara ek olarak daha modern aktivite bazlı maliyetlendirme ve dengeli puan tablosu gibi maliyet yönetimi ve kontrol yöntemleri de gösterilecektir. Öğrencilerden öğrenme sürecindeki aktif bir rol oynamaları temelde ders tartışmalarına katılmaları ile birlikte sözlü ve yazlılı sunuşlarıyla da beklenmektedir . Bütün ders boyunca yönetim muhasebesinin pratik uygulamalarına verilen önemle gerçek hayat problemleri vaka çalışmaları kullanılarak incelenecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -