DİNLE

Ders Kataloğu

NS 101 Doğa ve Bilim I 4 SU Kredi
Çağdaş uygarlığın temelinde, cansız ve canlı doğanın gözlenmesi ve anlaşılması var. Teknoloji, doğanın işleyişini biraz olsun anlamakla başlıyor. Aynı zamanda doğa bilimleri, insanın aklını en kıvrak kullanma yöntemlerinden biri. Fizik, kimya ve biyolojiye ayrı ayrı giriş dersleri yerine, Sabancı Üniversitesi'ndeki Doğa ve Bilim dersleri, doğaya ilişkin bilgimizin en temel kavramlarından bazılarını tanıtmayı; doğa yasalarını birbirine bağlı bir bütünlük içinde sunmayı; bilimin işleyiş tarzına bir pencere açmayı ve bilimsel düşünce yöntemini öğrencilerle paylaşmayı amaçlamakta. Gelecekteki mesleği ne olursa olsun, her üniversite mezunu için en gerekli, yararlı veya ilginç olabilecek bilimsel kavramlar neler? Bilimsel bir problem pratikte nasıl deşilir? Yanıt veya çözüm nasıl oluşur? Bugün elimizde hangi yanıtlar var; hangi yanıtlardan ise henüz yoksunuz? Newton'ın temel hareket yasaları nasıl işliyor? Boşlukta elektrik veya manyetik alanlar olabilmesi, ne demek? Evrende ne(ler) var? Denge halindeki bir sistemin dengesi biraz bozulursa ne olur? Atomların büyüklüğünü ve yapısını ne belirliyor? Periyodik Tablo diye bir şey niçin mevcut? Kimyasal reaksiyonlar nasıl yürüyor? Canlılardaki en önemli moleküller hangileri; işlevleri neler? DNA'nın nasıl bir yapısı var; kalıtımın mekanizması nasıl işliyor? Doğadaki simetrik yapıları veya molekül ve kristallerin yapısını nasıl çözer ve saptarız? Canlı toplulukları nasıl etkileşir ve değişir? Biyolojik evrim ne demek? Türler nasıl evrilir veya yok olur? Bugün bilimin gündeminde hangi sorular var? Bu ve benzeri konularda Doğa ve Bilim derslerinde ağırlık, her iki Fakültenin bütün öğrencilerinin, bilimin dünyaya, yeni konu ve sorunlara bakışı konusunda temel bir anlayış edinmesi üzerinde olacak. Bununla birlikte, mühendislik veya doğa bilimlerine yönelebilecek öğrenciler açısından özellikle gerekli temel kavram ve beceriler de eksik kalmayacak. Bilgisayar simülasyonları açısından, öğrencinin katılım ve etkileşimi mutlak surette gerekli. Öte yandan bu simülasyonların öğrencilerin bizzat yürüteceği deneylerle bütünlenmesi, sanal ortamdan farklı olarak gerçek laboratuvar ortamında yapılabilen yanlışları görüp anlamak bakımından önemli. Son çözümlemede bilim, sağduyudan ibaret; sağduyu ne kadar kolaysa bilim de o kadar "kolay"; doğanın şaşırtıcı güzelliğini bilim bulup çıkarıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2018-2019 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2018-2019 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2017-2018 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2017-2018 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2016-2017 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2016-2017 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2015-2016 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2015-2016 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2014-2015 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2014-2015 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2013-2014 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2013-2014 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2012-2013 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2012-2013 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2011-2012 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2011-2012 Doğa ve Bilim I 4
Yaz 2010-2011 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2010-2011 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2010-2011 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2009-2010 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2009-2010 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2008-2009 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2008-2009 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2007-2008 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2007-2008 Doğa ve Bilim I 4
Bahar 2006-2007 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2006-2007 Doğa ve Bilim I 4
Yaz 2005-2006 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2005-2006 Doğa ve Bilim I 4
Yaz 2004-2005 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2004-2005 Doğa ve Bilim I 4
Yaz 2003-2004 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2003-2004 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2002-2003 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2001-2002 Doğa ve Bilim I 4
Güz 2000-2001 Doğa ve Bilim I 4
Güz 1999-2000 Doğa ve Bilim I 4

Onkosul: __
Yankosul: NS 101R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 101R Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Yaz 2010-2011 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Yaz 2005-2006 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2005-2006 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Yaz 2004-2005 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2004-2005 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Yaz 2003-2004 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2003-2004 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2002-2003 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2001-2002 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 2000-2001 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0
Güz 1999-2000 Doğa ve Bilim I - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: NS 101
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 102 Doğa ve Bilim II 4 SU Kredi
Çağdaş uygarlığın temelinde, cansız ve canlı doğanın gözlenmesi ve anlaşılması var. Teknoloji, doğanın işleyişini biraz olsun anlamakla başlıyor. Aynı zamanda doğa bilimleri, insanın aklını en kıvrak kullanma yöntemlerinden biri. Fizik, kimya ve biyolojiye ayrı ayrı giriş dersleri yerine, Sabancı Üniversitesi'ndeki Doğa ve Bilim dersleri, doğaya ilişkin bilgimizin en temel kavramlarından bazılarını tanıtmayı; doğa yasalarını birbirine bağlı bir bütünlük içinde sunmayı; bilimin işleyiş tarzına bir pencere açmayı ve bilimsel düşünce yöntemini öğrencilerle paylaşmayı amaçlamakta. Gelecekteki mesleği ne olursa olsun, her üniversite mezunu için en gerekli, yararlı veya ilginç olabilecek bilimsel kavramlar neler? Bilimsel bir problem pratikte nasıl deşilir? Yanıt veya çözüm nasıl oluşur? Bugün elimizde hangi yanıtlar var; hangi yanıtlardan ise henüz yoksunuz? Newton'ın temel hareket yasaları nasıl işliyor? Boşlukta elektrik veya manyetik alanlar olabilmesi, ne demek? Evrende ne(ler) var? Denge halindeki bir sistemin dengesi biraz bozulursa ne olur? Atomların büyüklüğünü ve yapısını ne belirliyor? Periyodik Tablo diye bir şey niçin mevcut? Kimyasal reaksiyonlar nasıl yürüyor? Canlılardaki en önemli moleküller hangileri; işlevleri neler? DNA'nın nasıl bir yapısı var; kalıtımın mekanizması nasıl işliyor? Doğadaki simetrik yapıları veya molekül ve kristallerin yapısını nasıl çözer ve saptarız? Canlı toplulukları nasıl etkileşir ve değişir? Biyolojik evrim ne demek? Türler nasıl evrilir veya yok olur? Bugün bilimin gündeminde hangi sorular var? Bu ve benzeri konularda Doğa ve Bilim derslerinde ağırlık, her iki Fakültenin bütün öğrencilerinin, bilimin dünyaya, yeni konu ve sorunlara bakışı konusunda temel bir anlayış edinmesi üzerinde olacak. Bununla birlikte, mühendislik veya doğa bilimlerine yönelebilecek öğrenciler açısından özellikle gerekli temel kavram ve beceriler de eksik kalmayacak. Bilgisayar simülasyonları açısından, öğrencinin katılım ve etkileşimi mutlak surette gerekli. Öte yandan bu simülasyonların öğrencilerin bizzat yürüteceği deneylerle bütünlenmesi, sanal ortamdan farklı olarak gerçek laboratuvar ortamında yapılabilen yanlışları görüp anlamak bakımından önemli. Son çözümlemede bilim, sağduyudan ibaret; sağduyu ne kadar kolaysa bilim de o kadar "kolay"; doğanın şaşırtıcı güzelliğini bilim bulup çıkarıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2018-2019 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2018-2019 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2017-2018 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2017-2018 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2017-2018 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2016-2017 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2016-2017 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2015-2016 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2015-2016 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2014-2015 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2014-2015 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2013-2014 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2013-2014 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2012-2013 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2012-2013 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2012-2013 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2011-2012 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2011-2012 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2011-2012 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2010-2011 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2010-2011 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2010-2011 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2009-2010 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2009-2010 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2009-2010 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2008-2009 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2008-2009 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2008-2009 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2007-2008 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2007-2008 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2007-2008 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2006-2007 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2006-2007 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2005-2006 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2005-2006 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2004-2005 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2004-2005 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2003-2004 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2002-2003 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2001-2002 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2000-2001 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 1999-2000 Doğa ve Bilim II 4

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul: NS 102R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 102R Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2017-2018 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2012-2013 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2011-2012 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2010-2011 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2009-2010 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2008-2009 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2007-2008 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2006-2007 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2005-2006 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Yaz 2004-2005 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2004-2005 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2003-2004 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2002-2003 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2001-2002 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 2000-2001 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0
Bahar 1999-2000 Doğa ve Bilim II - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: NS 102
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 200 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3 SU Kredi
Galile göreliliği ve elektrodinamik ile uyumsuzluğu. Einstein'ın Göreliliği yeniden ifadesi; olayların eşzamanlılığın referans çerçevesine bağımlılığı, zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması, Lorentz dönüşümleri. Kütle ve enerjinin birbirine dönüşebilirliği. İvmelenen çerçevelerin gravitasyonel alanlara eşdeğerliliği, Genel Görelilik ve Kozmoloji'nin bazı yönleri. Derste matematikten çok fiziksel kavramlar vurgulanacağından Kalkulüs bilgisi gerekmeyecetir. Temel metin Einstein'ın 1916'da yazdığı bir popular kitap olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2018-2019 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2017-2018 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2016-2017 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2015-2016 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2011-2012 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2010-2011 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2009-2010 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2008-2009 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2007-2008 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2006-2007 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3
Bahar 2005-2006 Einstein'ın Görelilik Teorisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 201 Canlılar Dünyası 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere geniş ve kapsamlı bir biyoloji temeli sağlamak, dolayısı ile onları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde biyolojiyle ilgili programlara hazırlamaktır. Derste hücre biyolojisine giriş, fizyoloji, genetic ile mikroorganizmalarda, hayvanlarda ve bitkilerde yapı ve işlev gibi konular anlatılacak; hayvanlarda ve insanlarda büyüme ve gelişme ayrıntılı olarak incelenecektir Bitki ve hayvan hastalıklarının evrimi ile biyoteknolojik uygulamalar da tanıtılacaktır. Bu ders modern biyolojiyle ilgili tüm ileri çalışmalara temel oluşturacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Canlılar Dünyası 3
Güz 2018-2019 Canlılar Dünyası 3
Güz 2017-2018 Canlılar Dünyası 3
Güz 2016-2017 Canlılar Dünyası 3
Güz 2015-2016 Canlılar Dünyası 3
Güz 2014-2015 Canlılar Dünyası 3
Güz 2013-2014 Canlılar Dünyası 3
Güz 2012-2013 Canlılar Dünyası 3
Güz 2011-2012 Canlılar Dünyası 3
Güz 2010-2011 Canlılar Dünyası 3
Güz 2009-2010 Canlılar Dünyası 3
Güz 2008-2009 Canlılar Dünyası 3
Güz 2007-2008 Canlılar Dünyası 3
Güz 2006-2007 Canlılar Dünyası 3
Güz 2005-2006 Canlılar Dünyası 3
Güz 2004-2005 Canlılar Dünyası 3

Onkosul: __
Yankosul: NS 201R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 201R Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Canlılar Dünyası - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: NS 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 206 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3 SU Kredi
Güneş ve gezegenlerden başlayarak Samanyolu'nun içindeki gökcisimleri. Yıldızlar ve yıldız kümeleri. Bir yıldız nasıl ışır? Yıldız yapısı ve evrimi. Yıldız evriminin sonu- kara delikler, beyaz cüceler ve nötron yıldızları. Elektromanyetik spektrumun çeşitli bantlarında gözlem yöntemleri. Uydu gözlemevleri ve uzay araştırmaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2018-2019 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2017-2018 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2016-2017 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2015-2016 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2014-2015 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2013-2014 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2012-2013 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2011-2012 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2010-2011 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2009-2010 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2009-2010 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2008-2009 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2008-2009 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2007-2008 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2007-2008 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2006-2007 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2006-2007 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Yaz 2005-2006 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Bahar 2005-2006 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Güz 2005-2006 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3
Yaz 2004-2005 Evrende Neler Var? 3
Bahar 2004-2005 Evrende Neler Var? 3
Bahar 2003-2004 Evrende Neler Var? 3
Bahar 2002-2003 Evrende Neler Var? 3
Bahar 2001-2002 Evrende Neler Var? 3
Bahar 2000-2001 Evrende Neler Var? 3

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul:
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 207 Organik Kimya 4 SU Kredi
Doymuş ve doymamış hidrokarbonlar , alkoller, fenoller ve karboksilik asitler gibi organik bileşiklerin fiziksel, kimyasal özellikleri ve tepkimeleri. Bu ders aynı zamanda BIO, MAT lisans programlarının "çekirdek ders" havuzlarına dahildir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Organik Kimya 4
Güz 2018-2019 Organik Kimya 4
Güz 2017-2018 Organik Kimya 4
Güz 2016-2017 Organik Kimya 4
Güz 2015-2016 Organik Kimya 4
Güz 2014-2015 Organik Kimya 4
Güz 2013-2014 Organik Kimya 4
Bahar 2012-2013 Organik Kimya 4
Bahar 2011-2012 Organik Kimya 4
Bahar 2010-2011 Organik Kimya 4
Bahar 2009-2010 Organik Kimya 4
Güz 2008-2009 Organik Kimya 4
Güz 2007-2008 Organik Kimya 4
Güz 2006-2007 Organik Kimya 4
Güz 2005-2006 Organik Kimya 4
Güz 2004-2005 Organik Kimya 4
Güz 2003-2004 Organik Kimya 4
Güz 2002-2003 Organik Kimya 4
Güz 2001-2002 Organik Kimya 4

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve MATH 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: NS 207L
ECTS Kredi: 7 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 207L Organik Kimya - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2018-2019 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2004-2005 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2003-2004 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2002-2003 Organik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2001-2002 Organik Kimya - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: NS 207
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 208 Genel Biyoteknoloji 3 SU Kredi
Biyoteknoloji tarihi, rekombinant DNA teknolojisinin genel prensipleri, geniş ölçekte mikroorganizmaların büyütülmesi ve mikroorganizmaların ticari kullanımı, biyo-arıtım, hayvan hücre kültürünün prensip ve uygulamaları; monoklonal antikorlar; transjenik hayvanlar; insan genomu projesi ve gen tedavisi; bitki hücresi ve doku kültürü prensipleri ve uygulamaları; bitki genetik mühendisliği ve tarımsal üretimdeki potansiyeli.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2017-2018 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2016-2017 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2015-2016 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2014-2015 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2013-2014 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2012-2013 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2011-2012 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2010-2011 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2009-2010 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2008-2009 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2007-2008 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2006-2007 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2005-2006 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2004-2005 Genel Biyoteknoloji 3
Bahar 2003-2004 Genel Biyoteknoloji (BIO401) 3

Onkosul: __
Yankosul: NS 208R
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 208R Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Genel Biyoteknoloji - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: NS 208
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 209 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3 SU Kredi
Evren'de büyük ölçekli yapılar. Samanyolu. Başka Galaksiler ve galaksi kümeleri. Aktif galaksiler ve kara delikler. Hubble Yasası. Kozmik mikrodalga fon ışıması. Kozmoloji. Elektromanyetik spektrumun çeşitli bantlarında gözlem yöntemleri. Evrenin erken yaşları ve evrimi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2016-2017 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2015-2016 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2014-2015 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Güz 2012-2013 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Güz 2011-2012 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2010-2011 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Güz 2010-2011 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Güz 2009-2010 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2008-2009 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2007-2008 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2006-2007 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3
Bahar 2005-2006 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 3

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 210 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik 3 SU Kredi
I. Hidrolojik devre. Küresel okyanus yüzey ve derin su akıntıları. Volkanik ada yayları. Son buz çağı, buz tabakaları ve buzullar. Okyanustaki hücre-yaratık sergisi. II. Mars'taki nehirler ve kraterler. Jüpiter'in ayları Ganimed, Kalisto ve Europa'nın yüzeyleri. III. Suyun faz diyagramı. Su molekülü. Hidrojen bağı. Sıvı su ve buzun yapıları. Kar tanecikleri ve dandritler. Bilgisayar modelleri. Suyun olağandışı özellikleri. Suda belirgin yakını sıvı-sıvı kritik noktası. IV. Nanotüplerden akış. Biyolojik sistemlerde su. V. Tarih boyunca İstanbul?da kentsel su dağıtımı. Su jeopolitiği.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik 3
Güz 2012-2013 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik 3
Güz 2011-2012 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik 3
Bahar 2008-2009 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik 2

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 212 Volkanlar, Depremler ve Kayalar (Yerkabuğunu Anlama) 2 SU Kredi
Yer Bilimleri kompleks bir sistemdir. Bu sistemin bileşenlerinin birbirleriyle etkileşimi, Ülkemizde sık tanık olduğumuz, yer kürenin hareketliliğinin de nedenidir. Bu hareketler, volkanları,depremleri ve farklı türden kayaları oluşturmaktadır . Bu derste bu konular ülkemiz den bol örneklerle ele alınarak irdelenecektir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Volkanlar, Depremler ve Kayalar (Yerkabuğunu Anlama) 2
Bahar 2009-2010 Volkanlar, Depremler ve Kayalar (Yerkabuğunu Anlama) 2

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 213 Doğa Bilimleri ve Mühendislik için Temel Fizik Kavramları 3 SU Kredi
Doğanın işleyişini anlamak ve bu bilgiyi modellerle ve matematik diliyle ifade ederek kullanmak bilim ve teknolojinin temelini oluşturur. Bu ders temel fizik kavramlarını, modelleme ve problem çözme yollarını öğrenmeyi amaçlıyor. İşlenecek konular (matematik içeriği parantez içinde gösteriliyor):
1. Mekanik: Newton?ın Hareket Yasaları. Enerji, momentum, açısal momentum. Kepler problemi. Kararlı dengeye yakın sistemler: harmonik osilatör. Periyodik hareket (sinüsoidal fonksiyonlar). Frenleme, üssel sönüm ve üssel büyüme (üssel fonksiyon).
2. Istatistik fizik: İdeal gaz yasasının mekanikten türetilmesi: Sıcaklık ve basıncın anlamı. N molekülden oluşan gazın bir kutunun iki yarısına bölüşülmesi örneği ile Boltzmann entropi tanımı (olasılık): Büyük N (makro sistemler) için en olası durum diğer durumlardan çok çok daha olasıdır: Termodinamiğin İkinci Yasası.
3. Elektromanyetizma. Elektrik ve mıknatıs alanları. Akı ve dolanım kavramları. En basit geometride (parallel levhalar) integral yazılımlarıyla Maxwell Denklemleri (basit çizgi ve yüzey integralleri). Elektromanyetik dalga yayılımı (dalga denklemi).
4. Kuantum Fiziği. Bohr atom modeli. Dalga-parçacık ikiliği ve Belirsizlik İlkesi maddenin özelliklerini anlamak için gereklidir: Atomun büyüklüğünü ve yapısını belirleyen nedir?: Dalga boyu ve system büyüklüğü arasındaki ilişki. Neden bir Periyodik Tablo var?: Pauli İlkesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Doğa Bilimleri ve Mühendislik için Temel Fizik Kavramları 3
Güz 2018-2019 Doğa Bilimleri ve Mühendislik için Temel Fizik Kavramları 3
Güz 2017-2018 Doğa Bilimleri ve Mühendislik için Temel Fizik Kavramları 3
Güz 2016-2017 Doğa Bilimleri ve Mühendislik için Temel Fizik Kavramları 3
Güz 2015-2016 Doğa Bilimleri ve Mühendislik için Temel Fizik Kavramları 3

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 214 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3 SU Kredi
Çizgisel osilatörler. Birbirine bağlı osilatör sistemleri, mekanik ve elektromanyetik örnekleri ile normal titreşim kipleri. Eylemsizlik, geri getirme kuvveti ve sönüm. Uyarılan sistemler ve rezonans. Sürekli ortam. Dalgalar ve dalga denklemi. Faz. Girişim ve kırınım. Dalga paketleri. Empedans, yansıma, soğurma ve geçirme. Polarizasyon. Geometrik optik. Çizgisel olmayan sistemlere kısa giriş.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2018-2019 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2017-2018 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2016-2017 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2015-2016 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2012-2013 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2011-2012 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3
Bahar 2010-2011 Salınımlar, Dalgalar ve Optik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 216 Dünya Üzerinde Yaşam 3 SU Kredi
Bu dersin amacı canlılığın makroskopik düzeyde nasıl çalıştığı ve canlıların evrimsel ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Ders şu konuları içerecektir: gelişim, evrimsel mekanizmalar, canlıların çeşitliliği, bitki ve hayvan sistemleri, hayvan davranışları ve ekosistemler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2018-2019 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2017-2018 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2016-2017 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2015-2016 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2014-2015 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2013-2014 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2012-2013 Dünya Üzerinde Yaşam 3
Bahar 2011-2012 Dünya Üzerinde Yaşam 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 218 Nanobilimin Temelleri 3 SU Kredi
1-100 nm ölçeğinde etkin fiziksel prensipler. Bu skaladaki moleküllerin ve molekül kümelerinin davranışlarını yöneten fizik. Moleküller içi ve moleküller arası etkileşimler. Moleküllerin akmasına neden olan kuvvetler. Bir çözücü olarak su. Moleküllerin öztoparlanması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Nanobilimin Temelleri 3
Bahar 2018-2019 Nanobilimin Temelleri 3
Bahar 2017-2018 Nanobilimin Temelleri 3
Bahar 2016-2017 Nanobilimin Temelleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 220 Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü 3 SU Kredi
Önümüzdeki yılın dünya enerji görünümünün analizi çalışılacaktır: Erişim ve metodoloji. Bu yılki küresel gidişat. Doğal gaz piyasa görünümü. Kömür piyasa görünümü. Elektrik sektörü görünümü. Yenilenebilir enerji görünümü. Etkin enerji kullanımı görünümü. Enerji ve rekabet. Vaka çalışmaları, örn. Brezilya. Petrol kaynaklarından petrol rezervlerine. Petrol üretiminin geleceği. Petrol gereksiniminin geleceği. Petrol arıtılmasında ve ticaretine etkiler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü 3
Bahar 2015-2016 Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü 3
Bahar 2014-2015 Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü 3
Bahar 2013-2014 Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 222 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3 SU Kredi
Dersin amacı, gezegen oluşumunun genel koşullarını ve güneş sistemi dinamiğini öğretmek, ötegezegen araştırlamarı alanında son bilimsel gelişmeleri incelemektir. Ders içeriği üç ana başlık altında toplanmaktadır: 1) Gezegen sistemlerin oluşumu: gezegen sisteminin genel özellikleri, oluşum öncesi disk, merkezi yıldızın oluşumu, gezegenimsilerin oluşumu ve gelişimi, gezegen sistemi evrimi. 2) Güneş sistemi: güneş sisteminin genel ve dinamik özellikleri, ana üyelerin temel karakteristikleri. 3) Öte gezegenler: ötegezegen keşfi, gözlem teknikleri ve gözlemsel yanılma, ötegezegenlerin fiziksel özellkleri, bilimsel etkileri ve gelecek beklentiler, ötegezegende yaşam formunun oluşumu.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3
Bahar 2018-2019 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3
Güz 2016-2017 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3
Güz 2015-2016 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3
Güz 2014-2015 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3
Güz 2013-2014 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3
Güz 2012-2013 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 3

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 223 Çevre Bilimi 3 SU Kredi
Bu derste ana çevre konuları işlenmekte ve ekolojik açıdan değerlendirilmektedir. Konu başlıklarından örnekler: Tarımın çevreye etkisi, eko-toksikoloji, çevre kirliliği, türlerin yok olması ve korunması, küresel ısınma ve etkileri, alternatif enerji kaynakları, risk analizi ve ekosistem değerlendirilmesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Çevre Bilimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 224 Kentsel Tarım 3 SU Kredi
Kentlerde yaşayan insanlar gittikçe doğaya yabancılaşmaktadır. Bu dersin amacı, öncelikle kentlerde yaşayan insanların bitkisel üretim süreçlerini anlamaya yardımcı olmaktır. Bunun için de tarımsal üretim sistemleri, bitkilerin ne şekilde çoğaltılıp geliştikleri; bunun için gerekli temel fizyolojik bilgiler, bitki besleme ve kompost yapımı; sulama; zararlılarla mücadele; en ufak mekanların nasıl üretim alanlarına dönüştürülebileceği; elde edilen ürünlerin nasıl tüketilene kadar korunacağı gibi konular anlatılacaktır. Ders uygulamalı olup kampus içerisindeki bahçede kentsel tarımın tohumdan hasada kadar olan evreleri öğrenciler tarafından yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Kentsel Tarım 3
Bahar 2014-2015 Kentsel Tarım 3
Bahar 2013-2014 Kentsel Tarım 3
Bahar 2012-2013 Kentsel Tarım 3

Onkosul: __
Yankosul: NS 224L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 224L Kentsel Tarım Lab. 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Kentsel Tarım Lab. 0
Bahar 2014-2015 Kentsel Tarım Lab. 0
Bahar 2013-2014 Kentsel Tarım Lab. 0
Bahar 2012-2013 Kentsel Tarım Lab. 0

Onkosul: __
Yankosul: NS 224
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :