Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


EKONOMİ - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAECON)

İki yıl süreli bu program, öğrenciye ekonomi bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlamak, akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak, kamu veya özel sektör kuruluşlarında ekonomist olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Master Thesis 35 - 1
Required Courses 82 15 13
Core Electives 50 15 5
Toplam 167 30 19

 

Master Thesis


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ECON 699 Yüksek Lisans Tezi 35 0 SSBF
 

Required Courses

The courses from ECON 501 to ECON 505 should be completed within the first year.


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ECON 501 Mikroekonomi I 10 3 SSBF
     ECON 502 Mikroekonomi II 10 3 SSBF
     ECON 503 Makroekonomi I 10 3 SSBF
     ECON 504 Makroekonomi II 10 3 SSBF
     ECON 505 Nicel Metodlar 10 3 SSBF
     ECON 591 Seminer I 1 0 SSBF
     ECON 592 Seminer II 1 0 SSBF
     ECON 691 Seminer III 1 0 SSBF
     ECON 692 Seminer IV 1 0 SSBF
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
 

Core Electives

Minimum 15 SU (50 ECTS) credits from the pool below


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ECON 506 Ekonometri 10 3 SSBF
     ECON 523 Refah Devleti Ekonomisi 10 3 SSBF
     ECON 526 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 10 3 SSBF
     ECON 571 Ekonomistler için Matematik 10 3 SSBF
     ECON 601 İleri Mikroekonomi 10 3 SSBF
     ECON 602 Uluslararası Ekonomi 10 3 SSBF
     ECON 603 İleri Makroekonomi 10 3 SSBF
     ECON 604 Uygulamalı Ekonometri 10 3 SSBF
     ECON 605 Endüstriyel Organizasyon 10 3 SSBF
     ECON 606 Şirket Finansmanı Teorisi 10 3 SSBF
     ECON 607 Oyun Teorisi 10 3 SSBF
     ECON 608 Mekanizma ve Piyasa Tasarımı Semineri 10 3 SSBF
     ECON 609 Finansal Ekonomi 10 3 SSBF
     ECON 610 Rekabet ve Düzenleme 10 3 SSBF
     ECON 611 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 10 3 SSBF
     ECON 612 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 10 3 SSBF
     ECON 624 Refah ve Ekonomi 10 3 SSBF
     ECON 630 İleri Düzey Çalışma Ekonomisi 10 3 SSBF
     ECON 688 Eşleşme ve Piyasalar 10 3 SSBF
     MATH 571 Matematiksel Analize Giriş 10 3 MDBF
     MFIN 501 Finansın Temelleri 5 1.5 YBF
     POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 10 3 SSBF
     PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 10 3 SSBF
     PUBL 504 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları 10 3 SSBF

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.