Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

TÜRKİYE ÇALIŞMALARI - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MATS)

Sabancı Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, öğretim dilinin İngilizce olması ve disiplinlerarası karakteri bakımından Türkiye' de bir ilktir. Uluslararası alanda, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinme ve daha derin bir kavrayışa ulaşma ihtiyacı giderek daha keskin bir şekilde hissedilmektedir; Türkiye Çalışmaları öncelikle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Türkiye' nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi' nin entelektüel ve akademik kaynaklardan beslenen esnek müfredatıyla Türkiye Çalışmaları, öğrencilere Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uyuşmazlık Analizi, Avrupa Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar alanlarında geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Program hem akademik hem de pratik uygulama düzeyinde çalışacak yeni kuşak bilim insanları, siyasal yapıcı ve uygulayıcılarına dış politika, çevre, enerji, sağlık ve refah politikaları gibi önde gelen alanlarda analiz ve değerlendirme yapabilecek ve politika geliştirebilecek yetiler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yenilenen içeriğiyle Türkiye Çalışmaları öğrencilerine çok çeşitli kariyer imkanları sunmaktadır. Türkiye Çalışmaları mezunlarımız, İnsan ve Toplum Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki doktora programları için yetkin birer aday olacaklardır. Türkiye Çalışmaları diploması kamu kamu sektörü (politika geliştirme, bürokrasi, diplomasi), özel sektör (uluslararası firmalar, medya ve turizm vb.) ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çeşitli iş imkanları açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Master Thesis - - 1
Required Courses - 12 10
Core Electives - 12 4
Free Electives - 3 1
Toplam 158 27 16
 

Master Thesis

An original thesis of around 70 pages on a previously submitted and approved topic is called for.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     TS 599 Yüksek Lisans Tezi 30 0 SSBF
 

Required Courses

The following courses are all required.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 10 3 SSBF
     POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 550 Türk Siyaseti 10 3 SSBF
     POLS 553 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 10 3 SSBF
     TS 500 Yüksek Lisans Ön Semineri 5 0 SSBF
     TS 590 Staj 5 0 SSBF
 

Core Electives

Minimum 12 SU credits from the pool below.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CONF 502 Savaş ve Barış Değişkenleri 10 3 SSBF
     CONF 531 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 10 3 SSBF
     CONF 532 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 10 3 SSBF
     CULT 593 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 10 3 SSBF
     ECON 520 Kamu Ekonomisi 10 3 SSBF
     ECON 522 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 10 3 SSBF
     ECON 523 Refah Devleti Ekonomisi 10 3 SSBF
     ES 502 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 10 3 SSBF
     ES 504 Enerji Politikaları 10 3 SSBF
     ES 505 Avrupa Dış Politikası 10 3 SSBF
     HIST 517 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 10 3 SSBF
     HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 571 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 10 3 SSBF
     HIST 585 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 589 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 10 3 SSBF
     POLS 504 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     POLS 510 Karşılaştırmalı Siyaset 10 3 SSBF
     POLS 513 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 10 3 SSBF
     POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 537 Siyaset Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri 10 3 SSBF
     POLS 548 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 10 3 SSBF
     POLS 555 Türk Dış Politikası 10 3 SSBF
     POLS 563 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 10 3 SSBF
     POLS 565 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 10 3 SSBF
     POLS 580 Siyasal iktisat 10 3 SSBF
     POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 10 3 SSBF
     POLS 598 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 10 3 SSBF
     PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 10 3 SSBF
 

Free Electives

Max. 3 SU credits from FASS graduate courses catalog, subject to program coordinator' s approval.

Free Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.