Facebook
LISTEN

Course CatalogPSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI (BAPSY)

Area Electives
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ANTH 468 Etnografi: Antropolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 6 3 SSBF
     CULT 343 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     CULT 360 Tüketim Toplumu ve Kültürleri 6 3 SSBF
     CULT 362 Bellek Çalışmaları 6 3 SSBF
 * 
ECON 204 Mikroekonomi 6 3 SSBF
     ECON 312 Davranış Ekonomisi 6 3 SSBF
     IF 467 Karar, Psikoloji ve Beyin 6 3 MDBF
     LIT 440 Edebiyat ve Psikanaliz 6 3 SSBF
     MKTG 402 Tüketici Davranışları 6 3 YBF
     PHIL 310 Zihin Felsefesi 6 3 SSBF
     POLS 403 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 6 3 SSBF
     PSY 304 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II 6 3 SSBF
     PSY 305 Deneysel Psikoloji 6 3 SSBF
     PSY 314 Dil 6 3 SSBF
     PSY 315 Bellek 6 3 SSBF
     PSY 316 Dikkat 6 3 SSBF
     PSY 317 Öğrenme 6 3 SSBF
     PSY 322 Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler 6 3 SSBF
     PSY 325 Bebeklikte Gelişim 6 3 SSBF
     PSY 330 Bireysel Farklılıklar 6 3 SSBF
     PSY 341 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 6 3 SSBF
     PSY 343 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 6 3 SSBF
     PSY 344 Grup Süreçleri 6 3 SSBF
     PSY 352 Bilişsel Sinirbilim 6 3 SSBF
     PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     PSY 370 Duygusal Süreçler 6 3 SSBF
     PSY 371 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik 6 3 SSBF
     PSY 382 Kişilik 6 3 SSBF
     PSY 390 Duyumsama ve Algı 6 3 SSBF
     PSY 398 Serbest Çalışma I 6 3 SSBF
     PSY 399 Serbest Çalışma II 6 3 SSBF
     PSY 403 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 6 3 SSBF
     PSY 405 Kültür ve Bilişsel Süreçler 6 3 SSBF
     PSY 410 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     PSY 414 Dil ve İletişimde Seçme Konular 6 3 SSBF
     PSY 415 Bellek ve Dikkat alanında seçilmiş konular 6 3 SSBF
     PSY 421 Bilişsel Gelişim 6 3 SSBF
     PSY 422 Sosyal Gelişim 6 3 SSBF
     PSY 433 İnsanlarda Duygusal Bağlar 6 3 SSBF
     PSY 440 Kamu Yararına Psikoloji 6 3 SSBF
     PSY 443 Benlik 6 3 SSBF
     PSY 444 Gruplararası İlişkiler 6 3 SSBF
     PSY 445 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     PSY 450 Sinirbilimde Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     PSY 464 Uygulamalı Psikolojide Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
 * 
SOC 201 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 6 3 SSBF

* Fakülte Dersleri