Facebook
LISTEN

Course CatalogPSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI (BAPSY)

Area Electives
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     PSY 306 Ölçme ve Değerlendirme 6 3 SSBF
     PSY 311 Duygusal Süreçler 6 3 SSBF
     PSY 316 Dikkat 6 3 SSBF
     PSY 317 Öğrenme 6 3 SSBF
     PSY 322 Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler 6 3 SSBF
     PSY 325 Bebeklikte Gelişim 6 3 SSBF
     PSY 341 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 6 3 SSBF
     PSY 343 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 6 3 SSBF
     PSY 344 Grup Süreçleri 6 3 SSBF
     PSY 345 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik 6 3 SSBF
     PSY 361 Kişilik 6 3 SSBF
     PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     PSY 363 Bireysel Farklılıklar 6 3 SSBF
     PSY 365 Aile ve Çift Terapisi 6 3 SSBF
     PSY 398 Serbest Çalışma I 6 3 SSBF
     PSY 399 Serbest Çalışma II 6 3 SSBF
     PSY 403 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 6 3 SSBF
     PSY 410 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     PSY 411 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 6 3 SSBF
     PSY 412 Görsel Biliş. 6 3 SSBF
     PSY 414 Dil ve İletişimde Seçme Konular 6 3 SSBF
     PSY 415 Bellek ve Dikkat alanında seçilmiş konular 6 3 SSBF
     PSY 416 Kültür ve Bilişsel Süreçler 6 3 SSBF
     PSY 421 Bilişsel Gelişim 6 3 SSBF
     PSY 422 Sosyal Gelişim 6 3 SSBF
     PSY 423 İnsanlarda Duygusal Bağlar 6 3 SSBF
     PSY 442 Sosyal Biliş 6 3 SSBF
     PSY 443 Benlik 6 3 SSBF
     PSY 444 Gruplararası İlişkiler 6 3 SSBF
     PSY 445 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     PSY 450 Sinirbilimde Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     PSY 452 Bilişsel Sinirbilim 6 3 SSBF
     PSY 480 Kamu Yararına Psikoloji 6 3 SSBF
     PSY 481 Uygulamalı Psikolojide Seçilmiş Konular 6 3 SSBF