Skip to main content
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2024-11294 HURDA VE İKİNCİ EL MALZEME SATIŞI İHALESİ
İlan Tarihi : 04/01/2024 - 11:00

HURDA VE İKİNCİ EL MALZEME SATIŞI

 KAPALI ZARF TEKLİF USULÜ İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Hurda ve İkinci El Malzeme Satışı İşi Kapalı Zarf Teklif Usulü İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 

 

İhale kayıt numarası: 2024 / 11294

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.Elektronik e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Hurda ve İkinci El Malzeme Satışı (4 Grup)

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 04/01/2024 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 04/01/2024 Saat: 10:00

d.Yer Görme Tarihi: 29.12.2023-02.01.2024 Arası 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Malzeme/Yer Görme Belgesi 

•Birim fiyat teklif cetvelleri (İç zarf olarak yer almalıdır)

•Sözleşme Taslağı 

•Malzeme listesi ve görselleri

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2024 / 11294 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500 TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar