Skip to main content
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : Acil Durum Tahliye Planı ve Montaj Hizmet Alımı
İlan Tarihi : 17/05/2023 - 14:00

ACİL DURUM TAHLİYE PLANI VE MONTAJ HİZMETİ ALIMI

AÇIK İHALE İLANI SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Acil Durum Tahliye Planı ve Montaj Hizmet Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 2023/9452831
1- Üniversitenin
a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite
  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 
b.Telefon: 0 216 483 94 21
c.Elektronik e-posta adresi: emre.sessiz@sabanciuniv.edu      
2- İhale konusu hizmetin 
a.Niteliği, türü ve miktarı: Acil Durum Tahliye Planı ve Montaj Hizmet Alımı
b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 
3- İhalenin 
a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
b.Tarih ve saati: 17.05.2023 – 14:00
c.Son teklif verme tarihi: 17.05.2023 – 13:30
d.Yer görme tarih ve saati: 11.05.2023 - 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
•İdari Şartname 
•Teknik Şartname ve Ekleri
•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)
•Sözleşme Taslağı ve Ekleri
•Tebligat Taahhüt Formu 
•Vergi Levhası Fotokopisi
•Faaliyet Belgesi 
•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
•İSG Şartnamesi ve ekleri
•İmza Sirküleri
•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 
•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede belirtilen belgeler
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2023/952831 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500 TL ( BeşYüzTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
Ek dosyalar