Skip to main content
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2022-835724 GELİMAT CİHAZI ELEKTRİK ALTYAPI İŞLERİ
İlan Tarihi : 28/06/2022 - 14:00

GELIMAT CİHAZI ELEKTRİK ALTYAPI İŞLERİ

AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Gelimat Cihazı Elektrik Altyapı İşleri Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2022 / 835724

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Gelimat Cihazı Elektrik Altyapı İşleri (Anahtar Teslim)

b.Teslim yeri: TÜMER Teknopark/Pendik

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: TÜMER 3.Kat Konferans Odası Teknopark/Pendik

b.Tarih ve saati: 28.06.2022 Saat: 14:00

c.Son teklif verme tarihi: 27.06.2022 Saat: 16:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İSG evrakları: (imzalı ve kaşeli) (Talep edilirse)

•Malzeme ve yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) (Talep edilirse)

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya Sabancı Üniversitesi web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2022/835724 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 200 TL (İki Yüz Türk Lirası ) yatırılmalı. dığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar