Skip to main content
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2021 / 740360 Yurt TV Odaları ve Çalışma Odaları Koltuk Kılıfları Yenilenmesi
İlan Tarihi : 08/07/2021 - 13:00

YURT TV ODALARI VE ÇALIŞMA ODALARI KOLTUK KILIFLARI YENİLENMESİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Muhtelif Peyzaj Malzemeleri Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 740360

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 12

c.e-posta adresi: sanem@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Yurt TV Odaları ve Çalışma Odaları Koltuk Kılıfları Yenilenmesi

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi CP Binası No:G021

b.Tarih ve saati: 08.07.2021 – 13:00

c.Son teklif verme tarihi: 08.07.2021 – 12:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İSG evrakları: (imzalı ve kaşeli) (Talep edilirse)

•Malzeme ve yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) (Talep edilirse)

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/740360 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 200 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırılmalı. Yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar